Testbooru

Artist: sei shoujo

Game artist, game scenario writer.

Japanese name: 聖少女 (Seishoujyo or Sei Shoujo)
Old site name: alexi pharmakon

See also

View wiki page

Posts

Blacklisted: