Testbooru

Artist: naitou kouse

Artist, illustrator.

Japanese name: 内藤 コウセ (Naitou Kouse)
The other name: EK4 or 内藤 (Naitou)
Circle name: 内藤理髪店 (Naitou Rihatsuten)
Old site name: HOBBY HEARTS

See also

View wiki page

Recent Posts »

Blacklisted: